MegaTISCHLER

PROGRAM ZA KONSTRUIRANJE NAMJEŠTAJA I VOĐENJE PROIZVODNJE

Programski paket MegaTISCHLERpro je nadogradnja na programski paket MegaCAD 3D.

Modul MegaTISCHLERpro je zasnovan na parametarskom konstruiranju jednostavnih i složenih objekata, združenih u strukturnu sastavnicu. Svaki jednostavni element strukturne sastavnice ima pridružene parametre za položaj, rotaciju i veličinu, a sastavljen objekt ima osim tih osobina dodano još vrstu operacije (združivanje, zbrajanje, oduzimanje, razdvajanje, rezanje,.). Svaki parametar je fiksni broj, njegova vrijednost se jednostavno izračuna pomoću upisane formule, koja je sastavljena iz parametara drugih objekata, koji se nalaze u strukturnoj sastavnici. Na taj način se korisniku omogućuje puna sloboda pri sastavljanju sklopova za njihovu uporabu.

 

Pojedine sklopove, koje smo stavili u strukturnu sastavnicu jednostavno možemo pohraniti kao predloške za daljnju uporabu. Iste kasnije jednostavno pomoću miša postavimo iz alatne trake direktno na željeno mjesto u strukturnoj sastavnici. Tako jednostavno pohranimo željeni broj željenih konstrukcija korpusa, unutrašnjosti (pregrade, police), fronti, podnožja, ladica,… koje zatim sastavljamo zajedno da bi dobili cijeli ormar.

Pri sastavljanju su nam na pomoć različni čarobnjaci, koji nam prikazuju raspoložive mogućnosti za dodavanje elemenata. Tako npr. Čarobnjak za dodavanje unutrašnjosti nam u korpusu pokaže sve unutarnje otvore u koje jednostavno postavljamo pregrade, police, ladice. Drugi čarobnjak nam omogućuje jednostavno postavljanje fronti, prema već postavljenim pregradama. Zatim treći čarobnjak nam omogućuje postavljanje pregrada prema prethodno postavljenim frontama.

 

Ladicu jednostavno postavljamo pomoću izbora konstrukcije ladice ili s izborom vodilice ladice iz knjižnice materijala. U tom primjeru se automatski dodaju rupe za učvršćenje vodilica ladice. Ladice mogu biti različitih konstrukcija (drveni obod, vodilica umjesto stranica, unutarnje ladice).

 

Debljine elemenata se računaju automatski ovisno o izbranim materijalima. Svaki element ima pridružen osnovni i površinski materijal, a svaki materijal ima pridruženu debljinu za obradu. Na taj način, kasnijom zamjenom materijala (npr. zamjena iverala s furniranom ivericom) automatski dobijemo ponovni preračun svih elemenata koji se vidi kako na crtežu, tako na ispisu dimenzija elemenata i svakako u izračunu porabe materijala.

U Datoteci materijala si jednostavno za svaki materijal odredite opis, debljinu, boju, težinu, cijenu, formate dopreme, nadmjere i drugo. Sve su to parametri materijala, koji nam služe za kasnije obračunavanje i vrednovanje materijala u pojedinom radnom nalogu.

 

U Datoteci elemenata si jednostavno za svaki element, osim opisa definirate koji su rubni materijali na pojedinom rubu elementa, odredite kakva je površina elementa sprijeda i straga (furnir, ultrapas,.), s kakvom vrstom površinske obrade je obrađen taj element (lak, boja,.), vrsta i količina posebnoga materijala (tipli, panti/brtvele/šarke/baglame, vijci), koje pomoću Šifranta materijala dodjeljujete na takav način, da se njihova vrsta i/ili količina samostalno prilagođava promjeni veličine elemenata.

Izrada konstrukcijskih rupa

Ova funkcija omogućuje s pomoću izbora spojnog okova, panti/brtvela/šarki/baglama, vodilica ladica, ručki i drugoga dodatnog okova iz popisa, kojega sami jednostavno unesite u program, izradu svih potrebnih rupa na konstruiranim elementima. Modul se temelji na modulu MegaTISCHLERpro tako da dodaje informacije strukturnoj sastavnici već izrađenog parametriziranog modela. Tako se promjenom parametara (npr. promjenom visine omara) automatski prilagođavaju sve rupe novim vrijednostima (npr. broj rednih rupa za police). Zamijenimo li vrstu okova, rupe će se automatski prilagoditi novom okovu (npr. zamjenom jednoga tipa ekscentra s drugim ili pak zamjena ručke s rasterom 96 na ručku s rasterom 128 mm). Te promjene su nam nova osnova za automatsku izradu CNC programa.

CNC postprocesor

CNC programi se jednostavno izrađuju na osnovi 2D crteža ili pak automatski iz 3D nacrtanih elemenata. Prednost izrade cnc programa u našem programu je, da izrada cnc programa nije uvjetovana s tim, da mora biti element konstruiran u cijelosti u MegaTISCHLER-u. Element jednostavno dopunimo (docrtamo ili dodatno oblikujemo) s pomoću osnovnog crtačeg programa MegaCAD. Sve te nadopune će se pri izradi cnc programa prenijeti u program. Sama izrada cnc programa je izuzetno brza i zahtijeva manje od sekunde utrošenog vremena za izabrani element. Cnc programi za sve elemente jednog omara će biti izrađeni u 2-3 sekunde. To je prije svega zasluga potpore vrlo moćnog programa MegaCAD. Program potpuno normalno funkcionira i na starijim kompjutorima. CNC programi se izrađuju u različitim formatima, tako da je moguća uporaba s različitim CNC obradnim centrima. CNC program uključuje podatke o obliku (glodanje), rupama (bušenje), te utorima (piljenje). Trenutno su u uporabi slijedeće vrste prijenosa: Woodwop 4.0-7.1 (Homag, Weeke), Rover 410, RoverXnc, BiesseWorks, bSolid (Biesse), Aspan, Xilog, XilogPlus, Maestro (Morbidelli, Scm), Twincam, Hops (Holzher), te Masterwood.

Planles