TiCo

Kaj pridobimo s programom TiCo ?

Nadgradnja na programski paket MiniTISCHLER

 

AVTOMATSKI ZBIRNIK ČASA ZASLONI OBČUTLJIVIMI NA DOTIK ZA PODJETJA OD 10 DO 100 IN VEČ DELAVCEV

 

Možnost uporabe v različnih dejavnostih (obdelava lesa, plastike, kovine, kamna itd).

OBDELAVA DELAVCEV IN OPERACIJ

Ovrednotenje prisotnosti: produktivne delovne ure, režijske ure in procentualno ovrednotenje
Ovrednotenje odsotnosti: posamezne odsotnosti, procentualno ovrednotenje prisotnosti z odsotnostjo
Podatki za plače: število ur za določeno obdobje, nadure, podatki za plače
Ovrednotenje izkoriščanja
delovnega ločen prikaz izdelavnih
in režijskih ur z nameno procesa
po strojih ali operacijah:
ugotavljanja in zmanjševanja režijskih ur
Izpis salda ur: izpis predvidenih in dejanskih ur, nadur, produktivnih in režijskih ur, ur odsotnosti, kot tudi shranjenih nadur
iz preteklega obdobja z aktualnim saldom
Izpis prihod-odhod delavcev: izpis z začetkom in koncem dela, odmori
Ovrednotenje stroškovnega mesta: obdelava po stroškovnih mestih in obdobjih s ciljem zmanjševanja režijskih ur in s tem porabe energije ali povečanja proizvodnje

Cilj vsakega lastnika delavnice ali podjetja mora biti pregled med planiranimi časi in dejanskimi časi vsakega naročila (delovnega naloga). Pri uporabi programskega paketa MiniTISCHLER vodimo s pomočjo delovne karte evidenco dejansko opravljenih ur po posameznih stroškovnih mestih. Ker poteka vpis podatkov v delovno karto ročno s strani delavca in zopet ročen prepis podatkov v podprogram zbirnik časa v programskem paketu MiniTISCHLER, dobimo te podatke z zamudo približno enega dne. Takšna zamuda se izkaže za takojšne ukrepanje že prepozna.

 

Z nadgradnjo programskega modula TiCo na MiniTISCHLER rešimo to problem na najenostavnejši način. Kako deluje programski modul TiCo v naslednjem opisu.

TiCo – AVTOMATSKI ZBIRNIK ČASA Z NA DOTIK OBČUTLJIVIMI ZASLONI

(Zbirnik časa so podatki o prisotnosti in opravljenem delu delavcev)

STROJNA OPREMA:

Programski modul TiCo deluje kot nadgradnja programskega paketa MiniTISCHLER, kateri mora biti inštaliran v Windows mreži.

Vnosni terminali v delavnici so običajni računalniki, povezani v lokalno omrežje, brez miške in tipkovnice. Vgradnjo monitorja v delovno postajo terminala si vsak uporabnik izdela sam. Število je odvisno od velikosti in prostorske oblike delavnice-obrata, ter števila zaposlenih delavcev.

PROGRAMSKA OPREMA:

Programski paket MiniTISCHLER in TiCo..

OPIS DELOVANJA:

Vsak delavec ima svojo osebno številko. Ob prihodu na delo jo vnese v poljubni terminal v podjetju. Po vsaki končani operaciji (dejavnosti) enega naročila ali pri prehodu k drugemu naročilu mora delavec priti do terminala, se identificira z osebno številko, ter na zaslonu izbere ustrezno operacijo in delovni nalog, ki ga je ravno zaključil.

 

S takšnim avtomatskim vnosom podatkov o izvršenih operacijah na posameznih naročilih dobimo v programskem paketu MiniTISCHLER izdelan zbirnik časa.
V pisarni lahko ročno izvedemo določene popravke oziroma tiste operacije, ki jih ne moremo vnesti avtomatsko (monterji, delavci na montaži itd.)

Prednosti sistema:

Pravilen zbirnik časa za vse zaposlene, kateri je REALEN v vsakem trenutku.
Trenuten pregled iz pisarne na prisotnost delavcev.
Pregled vseh opravljenih operacij (dejavnosti) delavcev v naročilih iz pisarne.
Kompletna integracija s pripravo dela preko programskega paketa MiniTISCHLER.
Možnosti naknadnih popravkov vseh vnosov časa predvsem pri dodatkih, spremembi odmorov, izravnavi časa, dopustov ipd..

Planles