MegaCAD 3D

MegaCAD je splošen CAD program za 2D konstruiranje in
3D modeliranje. Je plod 15 letnega razvoja nemškega podjetja
MegaTech iz Berlina.

 

MegaCAD je prvi CAD konstrukcijski program, ki je v celoti preveden
v Slovenski jezik in tako uporabniku ne povzroča že osnovnih težav glede nepoznavanja tujega jezika. Ponuja vse, kar se od modernega 3D CAD programa lahko pričakuje. In to z neverjetnim razmerjem kvaliteta/cena!

Filozofija pri razvoju programskega paketa MegaCAD je povsem enostavna: program mora nuditi več in mora biti kljub temu enostavnejši za upravljanje kot katerikoli drug CAD program.

 

MegaCAD 3D deluje na osnovi najnovejših ACIS struktur. Poleg samoumevnega risanja vseh osnovnih elementov risbe (črte, krogi, loki, elipse, kotiranje, šrafure, kvadri, valji, piramide, vrtenine, ipd.) ima MegaCAD možnost neposrednega popravljanja vsakega že narisanega objekta. Tako v 2D, kot tudi v 3D.

 

Uporabniški vmesnik si lahko prilagajate svojim potrebam. Zaradi inteligentnega upravljanja s programom so trenutno prikazani le meniji, ki so nujno potrebni za določeno funkcijo. Tako nam nepotrebni meniji ne kradejo prostora na zaslonu, ki ga ni nikoli preveč. Vsako od funkcij lahko poženete s klikom miške ali pa s pritiskom tipke na tipkovnici. Transparentnost funkcij nam pomaga pri klicanju funkcij znotraj funkcije. Tako lahko med kotiranjem dodatno narišemo ali izbrišemo kakšno črto ali kaj podobnega. Poleg teh prednosti pa ima MegaCAD vgrajeno tudi funkcijo Pick & Edit s katero lahko uporabnik brez izbire katerekoli funkcije opravi določene spremembe na risbi samo s klikom miške.

Kotiranje je izvedljivo v 80% primerih samo s klikanjem po elementih, brez dodatnega izbiranja načina kotiranja. Če želimo kotirati med razdaljo dvema črtama, enostavno kliknemo eno in drugo črto ter postavimo koto na želeno mesto.

 

MegaCAD je povezljiv z vsemi drugimi obstoječimi CAD programi. Že v osnovi vključuje uvozno/izvozne filtre za naslednje vrste datotek: DWG, DXF, CDL, 3DS, SAT, VRML, kot dodatni vmesniki pa so na voljo tudi za VDA-FS, IGES, STEP, CATIA, Pro/E in STL.

PREGLED FUNKCIONALNOSTI

Istočasno delo v 2D in 3D področju

V MegaCAD 3D je v celoti integrirana vsa 2D funkcionalnost. Prehod med 3D in 2D risanjem tako ni potreben, saj sta vseskozi na voljo obe možnosti. Hkrati to pomeni, da lahko iz 2D kontur izdelamo 3D objekte, in obratno, iz 3D objektov 2D konture. Vse v istem delovnem okolju.

Soglasje v moči in udobju upravljanja

Priklic ukazov iz preglednih menijev ali neposredno preko hitrih tipk na tipkovnici.
Neposredno urejanje in popravljanje 3D modelov na sliki.

Commando-Cursor

Ta funkcionalnost omogoča neposredno urejanje lastnosti vsem objektom na risbi. Želite spremeniti nek objekt iz črne v rdečo barvo? Enostavno, dvakrat kliknete želeni objekt, izberete želeno barvo in potrdite izbiro. Brez iskanja, s katero funkcijo se to naredi!

3D generator

Neposredna izdelava osnovnih 3D teles (kvader, valj, krogla, stožec, piramida). Rotacijska telesa, prizme in poljubno izvlečena telesa se delajo v kombinaciji s 2D konstruiranjem. Vsa telesa, ki so kombinirana z 2D risanjem, lahko popravljamo s kasnejšim urejanjem 2D kontur in s tem se smodejno popravi 3D model.

Središče informacij

Različna orodja nam na hiter in enostaven način posredujejo naslednje informacije: koordinato točke, razmik med koordinatama, dolžino elementa, obseg in ploščino ploskve, volumen telesa, težišče in vztrajnostni moment telesa, ipd.

Inteligentno kotiranje

Vsa tipična kotiranja lahko opravimo brez izbora dodatnih funkcij. Samo klikamo po elementih in postavljamo kote. Kotirati vodoravno ali navpično, morda vzporedno z elementom? Prepustite to izbiro MegaCADu! Presenečeni boste nad njegovim razmišljanjem.

Feature-Tree

Pri 3D modeliranju se v MegaCADu ustvarja drevesna struktura vseh korakov, ki smo jih uporabili za izdelavo narisanih 3D objektov. Tako lahko kasneje urejamo katerikoli del modela, pri tem pa ostane celotna kasnejša obdelava nedotaknjena.

Izmenjava podatkov (uvoz in izvoz)

DWG 2D/3D (AutoCAD 2006)

DXF 2D/3D (AutoCAD 2006)

IGES 2D/3D

SAT

STL

GALERIJA

Planles