MegaTISCHLER

PROGRAMSKI PAKET ZA HITRO KONSTRUIRANJE POHIŠTVA

Programski paket MegaTISCHLERpro deluje kot nadgradnja na programski paket MegaCAD 3D in je plod slovenskega znanja ter razvoja.

Modul MegaTISCHLERpro je zasnovan na parametričnem konstruiranju enostavnih in sestavljenih objektov, združenih v drevesno strukturo. Vsak element drevesne strukture ima določene parametre za položaj, rotacijo ter velikost objekta. Vsak parameter je lahko fiksna številka, njegova vrednost pa se lahko izračuna tudi s pomočjo vpisane formule, ki je sestavljena iz parametrov drugih objektov, ki se nahajajo v drevesni strukturi. Na ta način se uporabniku omogoča popolnoma proste roke pri sestavljanju sklopov za njihovo uporabo. Formule se lahko vpisujejo ročno ali pa grafično s pomočjo izbire elementov na risbi.

 

Posamezne sklope, ki smo jih sestavili v drevesni strukturi lahko shranimo kot predloge za nadaljnjo uporabo. Te sklope nato dodajamo v želen izdelek na risbi s pomočjo različnih čarovnikov, ki nam prikažejo razpoložljive možnosti za dodajanje. Tak čarovnik je recimo Čarovnik za dodajanje notranjosti, ki nam v korpusu pokaže vse notranje odprtine, kamor lahko postavimo pregrade, police, ipd. Drug čarovnik nam omogoča enostavno postavitev front, glede na že postavljene pregrade. Spet tretji nam omogoča postavljanje pregrad glede na predhodno postavljene fronte.

Predale lahko postavljamo s pomočjo izbire konstrukcije predala ali pa z izbiro vodila iz datoteke materialov. Na voljo so podatki vseh vodilnih proizvajalcev vodil. Avtomatično se določijo tudi že izvrtine za pritrditev vodil predalov – tako na stranico kot tudi na ličnico. Predali so lahko različnih konstrukcij (lesen obod, vodila namesto stranic, notranji predali).

 

Celotna konstrukcija je tako parametrično zasnovana, da se ob spremembi zunanje dimenzije ali spremembi položaja kakšnega elementa znotraj izdelka v celoti avtomatično prilagodijo ostali elemente iste konstrukcije. Tako se pri spremembi položaja pregrade avtomatično spremenijo predali in police na eni in drugi strani te pregrade.

 

Debeline elementov se računajo samodejno glede na izbrane materiale. Vsak element ima določen osnovni ter površinski material, vsak material pa ima določeno debelino za obdelavo. Tako lahko s kasnejšo zamenjavo materialov (recimo iverala za furnirano iverico) dosežemo ponoven preračun vseh elementov, kar se pozna tako na risbi kot tudi na izpisu dimenzij elementov in seveda v izračunu porabe materialov.

V Datoteki materialov si lahko določite opise materialov, debeline, barve, teže, cene, formate dobave, nadmere in drugo. Vse to so parametri materialov, ki nam služijo za kasnejše obračunavanje in ovrednotenje materialov v posameznem delovnem nalogu.

 

V Datoteki elementov pa lahko poleg opisa elementa določite še, kakšni so robni materiali na posameznem robu elementa, določite lahko kakšna je površina elementa spredaj in zadaj (furnir, ultrapas.), s kakšno vrsto površinske obdelave je obdelan ta element (lak, barva.), vrsta in količina posebnega materiala (mozniki, kotne spone, vijaki), ki se jih s pomočjo Šifranta materialov določi na tak način, da se njihova vrsta in/ali količina samodejno prilagaja spremembam velikosti elementov.

 

Izpise za pripravo ponudbe in vodenje proizvodnje si lahko vsak uporabnik oblikovno in vsebinsko prilagaja svojim potrebam. Na voljo so izpisi Prirezovalni list, Seznam elementov, Seznam materialov in Etikete za elemente.

Izdelava konstrukcijskih izvrtin

Ta funkcija omogoča s pomočjo izbire sponskega okovja, kotnih spon, vodil predalov, ročajev ter drugega dodatnega okovja iz seznama, ki ga lahko sami tudi dopolnjujete, izdelavo vseh potrebnih izvrtin na konstruiranih elementih. Modul temelji na modulu MegaTISCHLERpro in sicer na dodajanju informacije že izdelanim parametričnim modelom v drevesni strukturi. Tako se s spremembo spremenljivk (recimo sprememba višine omare) samodejno prilagodijo vse izvrtine (recimo število vrstnih lukenj za police). Zamenjamo pa lahko tudi vrsto okovja in luknje se bodo avtomatično prilagodile (primer zamenjave enega tipa veznika z drugim ali pa zamenjava ročaja z rastrom 96 na takega z rastrom 128 mm). Te spremembe so nam ponovna osnova za samodejno izdelavo CNC programov.

CNC postprocesor

CNC programi se lahko izdelajo na osnovi 2D kosovnic ali pa samodejno iz 3D narisanih elementov. CNC programi se izdelajo v različnih formatih in vključuje podatke o obliki (rezkanje), izvrtinah (vrtanje) ter utorih (žaganje). Trenutno so v uporabi naslednje vrste prenosov: Woodwop 4.0/4.5/5.0 (Homag, Weeke), Rover 410/500, RoverXnc (Biesse), Aspan, Xilog3, Xilog Plus (Morbidelli, Scm), Twincam (Holzher) ter Masterwood 309/310.

Planles